Märkt: pinne

Veckoplanering

Det stora slagsmålet i går gjorde att övriga händelser föll i skymundan. Ett par saker tål ändå att noteras från helgen som gick.

Hönshuset hade i går 836 besökare från 15 olika länder. Ett stort tack till kakkakaffe.com som ledde in ett antal  nya hönshjärnor hit. Vanliga dagar har den här bloggen omkring 100 besökare.

Faverollerna fick en pinne till att sitta på och ett nytt värpbo i två våningar installerades. Hedvig och Gertrud har ännu inte godkänt det, men vi hoppas att de accepterar nymodigheterna.

Under den här veckan  händer åtminstone följande:

– På onsdag blir det ultraljus på de sju återstående äggen under Siri. Sen vet vi om det blir tillökning eller inte.

Nya vattenautomater ska anskaffas till avdelningen Jonsson. Det måste redas ut vem i den lokala järnaffären som är hönshusmaterialsanskaffningsansvarig och bristerna i sortimentet måste tas till diskussion.

Annonser