Märkt: Gertrud

Umgänge med flyttfåglar förbjudet

Vi vill göra alla läsare uppmärksamma på att Äppelviks Ägg i stort sett är ett laglydigt företag. Om det är så att anställda vid företaget trotsar det gällande utegångsförbudet för hönsfåglar är det helt på deras eget initiativ. Vi har inte en enda gång lyft ut en enda höna. Det är dock möjligt att vi glömt att stänga dörren någon solig dag, men hönorna har fått information om att det inte är tillåtet att vistas utomhus om de inte håller sig under tak. Nu finns det ett överskjutande tak som sträcker sig cirka 30-45 centimeter ytter om väggens yttre kant så strängt taget är hönorna fortfarande under tak om de håller sig där.

Vi har i egenskap av laglydiga företagare också informerat  samtliga hönor och tuppar om att de  absolut inte får umgås med flyttfåglar och annat löst flax som kan förekomma i omgivningen. Om de drar på sig någon smittosam sjukdom till följd av dylikt fraterniserande finns inget annat alternativ än halsdislokation.

I stort sett befinner Hedvig och Gertrud sig fortfarande under tak.

I stort sett befinner  sig Hedvig och Gertrud fortfarande under tak.

Annonser

Veckoplanering

Det stora slagsmålet i går gjorde att övriga händelser föll i skymundan. Ett par saker tål ändå att noteras från helgen som gick.

Hönshuset hade i går 836 besökare från 15 olika länder. Ett stort tack till kakkakaffe.com som ledde in ett antal  nya hönshjärnor hit. Vanliga dagar har den här bloggen omkring 100 besökare.

Faverollerna fick en pinne till att sitta på och ett nytt värpbo i två våningar installerades. Hedvig och Gertrud har ännu inte godkänt det, men vi hoppas att de accepterar nymodigheterna.

Under den här veckan  händer åtminstone följande:

– På onsdag blir det ultraljus på de sju återstående äggen under Siri. Sen vet vi om det blir tillökning eller inte.

Nya vattenautomater ska anskaffas till avdelningen Jonsson. Det måste redas ut vem i den lokala järnaffären som är hönshusmaterialsanskaffningsansvarig och bristerna i sortimentet måste tas till diskussion.